تصویر پروفایل شبکه اجتماعی پروفایل
شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

استارتاپ

ساکن در مشهد

برچسب‌ها

  • کارآفرینی
  • تکنولوژی
  • نوآوری

دستاوردها

  • تندیس تجربه کاربری