• با استفاده از این سرویس میتونید داده های غیر واقعی (Fake data) رو با درخواست اِیجَکس (AJAX Request) با فرمت جِیسون (JSON) دریافت کنید و زمانی که تو مرحله توسعه نرم افزار به داده فارسی نیاز داشتین، ازش

    دیدن بیشتر