شبکه اجتماعی پروفایل

سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: تیچیار از سال ۱۳۹۷، زیر نظر گروهی از متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی و آی تی شروع به کار نموده و سعی در نیازسنجی، یادگیری عمیق‌تر و ارتقا سطح حرفه ای معلمان دارد. امید است تیچیار بتواند نیازهای شما را با کمک خودتان تشخیص داده و در رفع آن به دس ...

تیچیار از سال ۱۳۹۷، زیر نظر گروهی از متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، تکنولوژی آموزشی و آی تی شروع به کار نموده و سعی در نیازسنجی، یادگیری عمیق‌تر و ارتقا سطح حرفه ای معلمان دارد. امید است تیچیار بتواند نیازهای شما را با کمک خودتان تشخیص داده و در رفع آن به دست توانمند متخصصان داخلی دست به طراحی و ایجاد محتوا بزند. محصولات: بیش از ۱۰۰ رقم فایل سایت گروه: WWW.TEEACHYAR.COM

http://siavashazizi.com/?p=1453

profile.ir