سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: #کارگاه_آموزشی "صفر تا صد دنیای مجازی" مدرس: دکتر سیاوش عزیزی #مهاباد, 1 #دی 1397  مورد استفاده برای کلیه دانشجویان و افرادی که با دنیای مجازی سر و کار دارند  رئوس دوره:  آموزش کامل  سایت سرچ ایمیل تلگرام واتساپ انستاگرام تبلیغات اینترنتی سایت های مفید و ...  ...
سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: #کارگاه_آموزشی "صفر تا صد دنیای مجازی" مدرس: دکتر سیاوش عزیزی #مهاباد, 1 #دی 1397 مورد استفاده برای کلیه دانشجویان و افرادی که با دنیای مجازی سر و کار دارند رئوس دوره: آموزش کامل سایت سرچ ایمیل تلگرام واتساپ انستاگرام تبلیغات اینترنتی سایت های مفید و ... ...

شبکه اجتماعی پروفایل

سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: #کارگاه_آموزشی "صفر تا صد دنیای مجازی" مدرس: دکتر سیاوش عزیزی #مهاباد, 1 #دی 1397 مورد استفاده برای کلیه دانشجویان و افرادی که با دنیای مجازی سر و کار دارند رئوس دوره: آموزش کامل سایت سرچ ایمیل تلگرام واتساپ انستاگرام تبلیغات اینترنتی سایت های مفید و ... ...

#کارگاه_آموزشی "صفر تا صد دنیای مجازی" مدرس: دکتر سیاوش عزیزی #مهاباد, 1 #دی 1397 مورد استفاده برای کلیه دانشجویان و افرادی که با دنیای مجازی سر و کار دارند رئوس دوره: آموزش کامل سایت سرچ ایمیل تلگرام واتساپ انستاگرام تبلیغات اینترنتی سایت های مفید و ... لینک ثبت نام: https://evand.com/events/siavashazizi1 شماره تماس: 09149448690 09398008369 04442348300 04442348400 @siavash_azizi www.siavashazizi.com

profile.ir