شبکه اجتماعی پروفایل

سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: ✔️ توصیه هایی برای دانشجویان جهت کسب مهارتهای کارآفرینی ۱ - از دانشگاه انتظار زیادی نداشته باشید. ۲ - حداقل یک شغل تابستانی بگذارنید. ۳ - حداقل ۵ کتاب کارآفرینی بخوانید. ۴ - فعالیت‌های شتاب دهنده‌ها را دنبال کنید. ۵ - نقش آفرینان مهم اکوسیستم کارآفرینی خود ر ...

✔️ توصیه هایی برای دانشجویان جهت کسب مهارتهای کارآفرینی ۱ - از دانشگاه انتظار زیادی نداشته باشید. ۲ - حداقل یک شغل تابستانی بگذارنید. ۳ - حداقل ۵ کتاب کارآفرینی بخوانید. ۴ - فعالیت‌های شتاب دهنده‌ها را دنبال کنید. ۵ - نقش آفرینان مهم اکوسیستم کارآفرینی خود را بشناسید. ۶ - یک روز کامل را در شتاب دهنده کسب و کار بگذارنید. ۷ - پنج استارتاپ را انتخاب کنید و فعالیت هایشان را زیر نظر بگیرید. ۸ - به یک استارتاپ پیشنهاد کار نیمه وقت رایگان بدهید تا در کنارشان باشید. ۹ - برای یک شرکت بزرگ حداقل ۵ سال کار کنید. ✍️ پروفسور ارهان ارکوت از دانشگاه MEF ترکیه @siavash_azizi http://www.siavashazizi.com

profile.ir