شبکه اجتماعی پروفایل

سیاوش عزیزی در شبکه اجتماعی پروفایل: ویکی‌تریبون Wikitribune یک وب سایت خبری است که در آن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای به تحقیق و گزارش اخبار می‌پردازند، و داوطلبان مقالات منتشر شده را غلط گیری و درستی آن‌ها را بررسی کرده و به آن منابعی اضافه می‌کنند. این وب سایت به وسیله جیمی ویلز یکی از بنیانگذاران ...

ویکی‌تریبون Wikitribune یک وب سایت خبری است که در آن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای به تحقیق و گزارش اخبار می‌پردازند، و داوطلبان مقالات منتشر شده را غلط گیری و درستی آن‌ها را بررسی کرده و به آن منابعی اضافه می‌کنند. این وب سایت به وسیله جیمی ویلز یکی از بنیانگذاران ویکی‌پدیا راه‌اندازی شده است. https://www.wikitribune.com/ www.siavashazizi.com

profile.ir