صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل
صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل

اولین روز کاری ‏خیلی خوشحالم که از اون دسته افرادی ام که بدون اجبار بالا سرشون بودن کارهامو انجام میدم ‏امیدوارم وابسطه به یک اجبار و زور بالا سرتون نباشید🤓 #SE_Master https://twitter.com/sadegh_eidi/status/876481194862497792 #صادق_عیدی #SadeghEidi #پانوآ #کاورموب #کار

profile.ir