صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: چین، وحشت رمان «۱۹۸۴» را به واقعیت تبدیل می‌کند ...  از سال ۲۰۲۰، دولت چین نظام بحث‌برانگیز و هراسناک «اعتبار اجتماعی» (Social Credit) را به شکل کامل و سراسری اجرا خواهد کرد. سیستم کنترل دیجیتال پیچیده‌ای  که سرنوشت تک‌تک شهروندان را حتی از لحظه‌ی تولد آن‌ها تع ...
صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: چین، وحشت رمان «۱۹۸۴» را به واقعیت تبدیل می‌کند ... از سال ۲۰۲۰، دولت چین نظام بحث‌برانگیز و هراسناک «اعتبار اجتماعی» (Social Credit) را به شکل کامل و سراسری اجرا خواهد کرد. سیستم کنترل دیجیتال پیچیده‌ای که سرنوشت تک‌تک شهروندان را حتی از لحظه‌ی تولد آن‌ها تع ...

شبکه اجتماعی پروفایل

صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: چین، وحشت رمان «۱۹۸۴» را به واقعیت تبدیل می‌کند ... از سال ۲۰۲۰، دولت چین نظام بحث‌برانگیز و هراسناک «اعتبار اجتماعی» (Social Credit) را به شکل کامل و سراسری اجرا خواهد کرد. سیستم کنترل دیجیتال پیچیده‌ای که سرنوشت تک‌تک شهروندان را حتی از لحظه‌ی تولد آن‌ها تع ...

چین، وحشت رمان «۱۹۸۴» را به واقعیت تبدیل می‌کند ... از سال ۲۰۲۰، دولت چین نظام بحث‌برانگیز و هراسناک «اعتبار اجتماعی» (Social Credit) را به شکل کامل و سراسری اجرا خواهد کرد. سیستم کنترل دیجیتال پیچیده‌ای که سرنوشت تک‌تک شهروندان را حتی از لحظه‌ی تولد آن‌ها تعیین می‌کند. درهای بسیاری برای آن‌ها که «اعتبار اجتماعی خوب» ندارند بسته می‌شود و موقعیت‌ها، امتیازها و درهای فراوان برای صاحبان «اعتبار اجتماعی خوب» فراهم خواهد شد. دولت چین در متن نهایی پروژه‌ی «اعتبار اجتماعی» هدف غایی پروژه را این‌طور تعریف کرد: «حفظ اعتماد جامعه، باشکوه است و زیر پا گذاشتن اعتماد، ناامید کننده و بی‌احترامی به ارزش‌هاست.» در این طرح فهرست اعمالی که «زیر پا گذاشتن اعتماد اجتماعی» محسوب می‌شود، طولانی است: از امر ساده‌ای مثل این‌که فردی چند ساعت در روز را صرف نشستن پای بازی‌های رایانه‌ای کند گرفته تا اشاعه‌ی اخبار جعلی، از کلاه‌برداری گرفته تا تأخیر در پرداخت هزینه‌ی قبض‌های برق و آب. دولت چین محدودیت و زیر ذره‌بین گذاشتن شهروندان اقلیت مسلمان را از این هم فراتر برده است. مأموران پلیس به شکل مداوم به خانه‌های اویغورها هجوم می‌برند و درباره‌ی ساکنان هر خانه پرونده‌هایی با جزئیات کامل از پیشینه و رفتار و عادات هر فرد تهیه و «رفتارهای مشکوک» آن‌ها را فهرست می‌کنند. برای مثال اگر ساکن خانه، الکل نمی‌نوشد یا مسلمانی است که در خانه‌اش نسخه‌ای از قرآن را نگهداری می‌کند و یا در ماه رمضان روزه می‌گیرد، «شهروندی با رفتار مشکوک» تلقی می‌شود. منبع: آسو #اعتبار_اجتماعی #چین https://bit.ly/2KcUjvx

profile.ir