صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: قسمتی از پیش‌گفتار کتاب تست مامان از زبان ناصر غانم زاده  وقتی کسب و کارم در زمینه ی رایانش ابری را راه می انداختم بسیار خوشحال بودم که اولین استارتاپ ایران در این زمینه هستم؛ اما همینطور که کسب و کار جلوتر میرفت دریافتم که آخرین چیزی که مهم است "اولین" بودن اس ...
صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: قسمتی از پیش‌گفتار کتاب تست مامان از زبان ناصر غانم زاده وقتی کسب و کارم در زمینه ی رایانش ابری را راه می انداختم بسیار خوشحال بودم که اولین استارتاپ ایران در این زمینه هستم؛ اما همینطور که کسب و کار جلوتر میرفت دریافتم که آخرین چیزی که مهم است "اولین" بودن اس ...

شبکه اجتماعی پروفایل

صادق عیدی در شبکه اجتماعی پروفایل: قسمتی از پیش‌گفتار کتاب تست مامان از زبان ناصر غانم زاده وقتی کسب و کارم در زمینه ی رایانش ابری را راه می انداختم بسیار خوشحال بودم که اولین استارتاپ ایران در این زمینه هستم؛ اما همینطور که کسب و کار جلوتر میرفت دریافتم که آخرین چیزی که مهم است "اولین" بودن اس ...

قسمتی از پیش‌گفتار کتاب تست مامان از زبان ناصر غانم زاده وقتی کسب و کارم در زمینه ی رایانش ابری را راه می انداختم بسیار خوشحال بودم که اولین استارتاپ ایران در این زمینه هستم؛ اما همینطور که کسب و کار جلوتر میرفت دریافتم که آخرین چیزی که مهم است "اولین" بودن است. بعدها به خوبی یاد گرفتم که چه کسب و کاری نوپا و استارتاپ باشید و چه در حال ساخت محصولی نو در کسب و کاری بزرگ و جا افتاده، مهم است "چیزی بسازید که مردم واقعا می خواهند" و کلمه ی کلیدی اینجا "واقعا" است. در چند سال گذشته روزانه با چندین استارتاپ سر و کار داشته ام؛ همینطور افراد زیادی از طریق ایمیل یا روش های ارتباطی دیگر با ما تماس می گیرند تا درباره ی کسب و کارشان مشورت بگیرند، چیزی که در بسیاری از آنها مشترک است این است که مساله ای واقعی که مردم حاضر باشند برایش پول بدهند یا به اندازه کافی توجه کنند را پیدا و حل نکرده اند. کلید پیدا کردن و اعتبارسنجی چنین کاری گفتگوی پیوسته و رو در رو با مشتریان است به جرأت می گویم از میان انبوه کارهایی که بنیانگذاران استارتاپ در ابتدای راه باید انجام دهند مهمترین کار اعتبارسنجی و گفتگوی روزانه با مشتریان و گرفتن بازخوردهای درست از آنهاست (یادگیری از مشتری). برای خرید کتاب تست مامان میتونید به سایت زیر مراجعه کنید. https://www.pingon.io @ghanemzadeh #تجربه_کاربری #کسب_و_کار #استارتاپ #تست_مامان

profile.ir