علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک مشکلی که من احساس می‌کنم #پروفایل درحال حاضر داره یک انتقال 403 هنگامی که یک اسلش کنار آدرس پروفایلمون میزاریم هستش.  شما در نظر بگیرید من بخوام به پروفایلم لینک دهی کنم باید حتما به این صورت : https://profile.ir/realxoman لینک دهی کنم  در غیر اینصورت اگر  ...
علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک مشکلی که من احساس می‌کنم #پروفایل درحال حاضر داره یک انتقال 403 هنگامی که یک اسلش کنار آدرس پروفایلمون میزاریم هستش. شما در نظر بگیرید من بخوام به پروفایلم لینک دهی کنم باید حتما به این صورت : https://profile.ir/realxoman لینک دهی کنم در غیر اینصورت اگر ...

شبکه اجتماعی پروفایل

علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: یک مشکلی که من احساس می‌کنم #پروفایل درحال حاضر داره یک انتقال 403 هنگامی که یک اسلش کنار آدرس پروفایلمون میزاریم هستش. شما در نظر بگیرید من بخوام به پروفایلم لینک دهی کنم باید حتما به این صورت : https://profile.ir/realxoman لینک دهی کنم در غیر اینصورت اگر ...

یک مشکلی که من احساس می‌کنم #پروفایل درحال حاضر داره یک انتقال 403 هنگامی که یک اسلش کنار آدرس پروفایلمون میزاریم هستش. شما در نظر بگیرید من بخوام به پروفایلم لینک دهی کنم باید حتما به این صورت : https://profile.ir/realxoman لینک دهی کنم در غیر اینصورت اگر اینطور : https://profile.ir/realxoman/ لینک دهی کنم با خطای 404 رو به رو میشم. به نظرم بهتره که این مشکل رو حل کنید 😊 تشکر 🙃 #انتقاد

profile.ir