• طراحی وب سایت گروه بازی سازی تیرنام تموم شد:) http://tirnam.com

  دیدن بیشتر
 • تصاویر بخش به بخش وب سایت شرکت سبزکوشان سامه. #طراحی_وبسایت #دیزاینینگ #سبز_کوشان_سامه #FrontEnd

  دیدن بیشتر
 • بخش frontend وب سایت شرکت خدماتی سبزکوشان سامه به پایان رسید. بریم واسه Backend و بخش فرم هاش 💪💪💪 #طراحی_وبسایت #دیزاینینگ #سبز_کوشان_سامه #Frontend

  دیدن بیشتر
 • طراحی وب سایت سبزکوشان سامه تا یک جاهایی پیش رفته . امیدوارم بتونم خوب پیاده سازیش کنم. #طراحی_وبسایت #دیزاینینگ #سبز_کوشان_سامه

  دیدن بیشتر
 • طرح اولیه (پروتوتایپ) برای طراحی وب سایت شرکت سبزکوشان سامه. امیدوارم پروژه موفقی بشه. #طراحی_وبسایت #دیزاینینگ #پروتوتایپ #سبز_کوشان_سامه

  دیدن بیشتر