• عصر بازاریابی با ربات‌ها ربات‌ها می‌توانند بازاریابی دیجیتال را برای بازاریابان راحتتر و یک تجربه‌ی کاربری یکپارچه را برای مشتریان ایجاد کنند. درحال حاضر ما شاهد تاثیر فوق العاده ارتباط تکنولوژی ربات

    دیدن بیشتر