• پایان فعالیت اوکسو یک سلام و قدردانی از دوستان و همراهان با معرفت چند ساله وب سایت اوکسو. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، میخواهیم در رابطه با پایان فعالیت وب سایت اوکسو صحبت کنیم. وب سایت اوکسو

    دیدن بیشتر
  • بازیانا - وب سایتی جدید در حوزه بازی‌های رایانه‌ای . میخواهم دنیایی برای پیوند بازی‌های رایانه‌ای بسازم. دنیای هم‌افزایی بازی‌های رایانه‌ای را با بازیانا خواهم ساخت. به زودی...... http://baziyana

    دیدن بیشتر