علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: دو سال پیش همین روزا پادکست ساختن شروع کردم و با این صدای مسخره تونستم بیشتر از ۱۵۰۰ شنونده رو جذب کنم 😂😂  این پادکستا چه با کیفیت باشن و چه بی کیفیت همینطور باقی میمونند تا اگر یه روزی یه چیزی شدم بشنومش و با خودم بگم پسر از چی به چی رسیدم.   خدا رو چه دید ...
علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: دو سال پیش همین روزا پادکست ساختن شروع کردم و با این صدای مسخره تونستم بیشتر از ۱۵۰۰ شنونده رو جذب کنم 😂😂 این پادکستا چه با کیفیت باشن و چه بی کیفیت همینطور باقی میمونند تا اگر یه روزی یه چیزی شدم بشنومش و با خودم بگم پسر از چی به چی رسیدم. خدا رو چه دید ...

شبکه اجتماعی پروفایل

علی اسمعیلی در شبکه اجتماعی پروفایل: دو سال پیش همین روزا پادکست ساختن شروع کردم و با این صدای مسخره تونستم بیشتر از ۱۵۰۰ شنونده رو جذب کنم 😂😂 این پادکستا چه با کیفیت باشن و چه بی کیفیت همینطور باقی میمونند تا اگر یه روزی یه چیزی شدم بشنومش و با خودم بگم پسر از چی به چی رسیدم. خدا رو چه دید ...

دو سال پیش همین روزا پادکست ساختن شروع کردم و با این صدای مسخره تونستم بیشتر از ۱۵۰۰ شنونده رو جذب کنم 😂😂 این پادکستا چه با کیفیت باشن و چه بی کیفیت همینطور باقی میمونند تا اگر یه روزی یه چیزی شدم بشنومش و با خودم بگم پسر از چی به چی رسیدم. خدا رو چه دیدی شاید با همین صدای مسخره بازم پادکست دادم 😑 #ناملیک #صدای_یک_پادکستر #پادکست #اوکسو #مصاحبه_با_خوبان #رادیو_اوکسو http://namlik.me/channel/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88

profile.ir