ثبت نام ورود
نوبوم

درباره

بوم نوآورانه‌های ایران این سرویس معرفی و تحلیل کسب و کارهای برخط بومی ایران را بصورت تنوع خدمات و محصولات و همچنین موقعیت محلی آنها انجام میدهد. ارزش پیشنهادی که برای صاحبان کسب و کارها ایجاد میشود، شناخت و اطلاع از بازار رقبای موجود خواهد بود.

دستاوردها

  • سومین گردهمایی کارآفرینان اینترنتی مشهد