تصویر پروفایل نوبوم
نوبوم

نوبوم

بوم نوآورانه‌های ایران

بوم نوآورانه‌های ایران این سرویس معرفی و تحلیل کسب و کارهای برخط بومی ایران را بصورت تنوع خدمات و محصولات و همچنین موقعیت محلی آنها انجام میدهد. ارزش پیشنهادی که برای صاحبان کسب و کارها ایجاد میشود، شناخت و اطلاع از بازار رقبای موجود خواهد بود.

برچسب‌ها

  • کسب_و_کار
  • استارتاپ
  • نوپا
  • نوآورانه
  • فناورانه

دستاوردها

  • سومین گردهمایی کارآفرینان اینترنتی مشهد