• بزرگداشت حافظ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ / به قرآنی که اندر سینه داری ۲۰ مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ گرامی باد. #حافظ #بزرگداشت #بزرگداشت_حافظ #گرامیداشت #گرامیداشت_حافظ #۲۰مهر

    دیدن بیشتر