محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل
محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل
محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل

طرح اولیه پروژه تیم SIRT این طرح اولیه پروژه تیم استارتاپی SIRT است که به سرعت در حال تکمیل است و روز به روز به طرح نهایی خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. #مکاترونیک #مهندسی_برق #SIRT

profile.ir