محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل
محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

محمد جواد پاسلار در شبکه اجتماعی پروفایل

ربات تیم UI-AI در مسابقات iranopen 2017 تیم رباتیک UI-AI در سال۲۰۱۷ در مسابقات ایران اپن شرکت کرد و پس از راهیابی به فینال به مقام پنجم دست یافت. #مکاترونیک #UIAI

profile.ir