• دیدن بیشتر
  • تغییر نام اپلیکیشن لوکز به پونز دهم اسفند نود و پنج، لوکز بعد از ۸ ماه طراحی و تست ابتدایی به طور عمومی منتشر شد. در این 5 ماه و ده روزی که از انتشار عمومی می‌گذرد، تمام تلاش ما بهبود امکانات اپلیکیش

    دیدن بیشتر