شبکه اجتماعی پروفایل

محمد حسین خسرویان در شبکه اجتماعی پروفایل: بيش از 300 نرم‌افزار پرتابل در يک مجموعه مجموعه‌ای بيش از 300 نرم‌افزار پرتابل (دون نیاز به نصب) همراه با لانچر و گروه بنده. شایان ذکر است تمامی نرم‌افزارهای این مجموعه رایگان هستند و بیشتر آن‌ها هم متن باز. #نرم‌افزار_پرتابل #نرم‌افزار_بدون_نیاز_به_نص ...

بيش از 300 نرم‌افزار پرتابل در يک مجموعه مجموعه‌ای بيش از 300 نرم‌افزار پرتابل (دون نیاز به نصب) همراه با لانچر و گروه بنده. شایان ذکر است تمامی نرم‌افزارهای این مجموعه رایگان هستند و بیشتر آن‌ها هم متن باز. #نرم‌افزار_پرتابل #نرم‌افزار_بدون_نیاز_به_نصب #LiberKey #مجموعه_نرم‌افزاری #مجموعه_نرم‌افزار #PortableSoftware #Portable

http://www.liberkey.com/

profile.ir