شبکه اجتماعی پروفایل

محمد حسین خسرویان در شبکه اجتماعی پروفایل

نظام وظیفه معرفی و اطلاع رسانی معافیت‌های سربازی، کسری خدمت و دیگر اخبار و قوانین جاری سربازی با آخرین تغیرات #نظام_وظیفه #سربازی

http://nezamvazifeh.com

profile.ir