• وب گردی با طعم Tahoma به نظر خیلی از بزرگان وب فارسی (و صد البته این بنده کمینه!) بهترین فونت برای مرور وب به زبان فارسی، Tahoma است. اما چه حیف که بعضی از تارنماها نظیر فیسبوک و... از فونت دیگری برای

    دیدن بیشتر