شبکه اجتماعی پروفایل

محمد حسین خسرویان در شبکه اجتماعی پروفایل

سيستم عاملی با حجم يک فلاپی ديسک. فقط 3 مگابايت! #سیستم_عامل #OS #OperatingSystem #TinyOS

http://www.kolibrios.org

profile.ir