شبکه اجتماعی پروفایل

محمد حسین خسرویان در شبکه اجتماعی پروفایل: غلط‌یاب فارسی و ویرایشگر خودکار متون فارسی برای MS Word غلط‌یاب فارسی «ویراستیار» نرم‌افزاری است توانا برای اصلاح خطاهای املائی، اشتباهات ویرایشی، نشانه‌گذاری و نیز استانداردسازی متون فارسی. این نرم‌افزار توسط «دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی» تهیه شد ...

غلط‌یاب فارسی و ویرایشگر خودکار متون فارسی برای MS Word غلط‌یاب فارسی «ویراستیار» نرم‌افزاری است توانا برای اصلاح خطاهای املائی، اشتباهات ویرایشی، نشانه‌گذاری و نیز استانداردسازی متون فارسی. این نرم‌افزار توسط «دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی» تهیه شده و در قالب یک افزونه (Add in) برای نرم‌افزار مایکروسافت وُرد (Microsoft Word) ارائه می‌گردد. نرم‌افزار «ویراستیار » امکان پشتیبانی از نسخه‌های متفاوت مایکروسافت وُرد و ویندوز را دارا است. ویراستیار توسط «شورای عالی اطلاع‌رسانی» تهیه شده است. #MSWord #word #ورد #مایکروسافت_ورد #ویرایش #ویراستاری #غلطیابی #غلط_یابی #غلط_گیری #غلطگیری

https://soft98.ir/software/office/2585-Virastyar.html

profile.ir