همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 6 در ادامه رویداد، دکتر #محمدرضا_نصرالهی، مشاور #حقوقی #اتحادیه_کشوری_کسب_و_کارهای_مجازی، به بیان راهکارهای موجودر در زمینه کسب #مجوز ها و ثبت شرکت پرداخت. همچنین ایشان تسهیلات و حمایت¬های اتحادیه از کسب و کارهای  ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 6 در ادامه رویداد، دکتر #محمدرضا_نصرالهی، مشاور #حقوقی #اتحادیه_کشوری_کسب_و_کارهای_مجازی، به بیان راهکارهای موجودر در زمینه کسب #مجوز ها و ثبت شرکت پرداخت. همچنین ایشان تسهیلات و حمایت¬های اتحادیه از کسب و کارهای ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 6 در ادامه رویداد، دکتر #محمدرضا_نصرالهی، مشاور #حقوقی #اتحادیه_کشوری_کسب_و_کارهای_مجازی، به بیان راهکارهای موجودر در زمینه کسب #مجوز ها و ثبت شرکت پرداخت. همچنین ایشان تسهیلات و حمایت¬های اتحادیه از کسب و کارهای ...

گزارش رویداد/ 6 در ادامه رویداد، دکتر #محمدرضا_نصرالهی، مشاور #حقوقی #اتحادیه_کشوری_کسب_و_کارهای_مجازی، به بیان راهکارهای موجودر در زمینه کسب #مجوز ها و ثبت شرکت پرداخت. همچنین ایشان تسهیلات و حمایت¬های اتحادیه از کسب و کارهای نوپا را معرفی نموده و از آمادگی اتحادیه کشوری برای حل مشکلات حقوقی #استارتاپ ها سخن گفتند. برخی نکات مطرح شده در سخنرانی دکتر محمدرضا نصرالهی: 1. قانون در کلیه ی رفتارهای اجتماعی و زندگی ما جاری و حاکم می‌باشد. 2. افراد فعال در حوزه استارتاپ ها اکثریت تخصصی فنی یا غیر حقوقی دارند و اطلاعات حقوقی کافی نسبت به کسب و کار خود ندارند. 3. قوانین حوزه‌ی کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع گسترده می باشد. 4. تنوع آئین‌نامه ها و دستورالعمل های جدیدی که از سازمان‌های مختلف در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی صادر می‌شود. دغدغه‌های حقوقی کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی: 1. قانون گذاری یا اصلاح قوانین 2. چالش با سازمان‌های متولی 3. وجود مشکلات خاص با بیمه و مالیات 4. حل معضل سوءاستفاده‌ها از برند، لوگو یا نام و نشان 5. حل معضلات و رسیدگی به شکایات 6. مشکلات پرسنلی و قانون کار 7. مشکلات سرقت داده ها #legalday2018

profile.ir