همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

گزارش رویداد/ 10 پس از پنل، استارتاپ حقوقی #دادپرداز که یک کسب و کار فعال در زمینه مشاوره #حقوقی و #وکالت است به بیان خدمات خود پرداخت. #legalday2018

profile.ir