همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 2  این #رویداد که با اجرای #آرش_سروری برنامه ساز و مجری شبکه سوم سیما برگزار گردید، در مجموع شش سخنرانی ایراد شد و کارشناسان و سخنرانان رویداد، به بیان راهکارهای عملیاتی برای برطرف ساختن مشکلات و چالش¬ها پرداختند. ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 2 این #رویداد که با اجرای #آرش_سروری برنامه ساز و مجری شبکه سوم سیما برگزار گردید، در مجموع شش سخنرانی ایراد شد و کارشناسان و سخنرانان رویداد، به بیان راهکارهای عملیاتی برای برطرف ساختن مشکلات و چالش¬ها پرداختند. ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 2 این #رویداد که با اجرای #آرش_سروری برنامه ساز و مجری شبکه سوم سیما برگزار گردید، در مجموع شش سخنرانی ایراد شد و کارشناسان و سخنرانان رویداد، به بیان راهکارهای عملیاتی برای برطرف ساختن مشکلات و چالش¬ها پرداختند. ...

گزارش رویداد/ 2 این #رویداد که با اجرای #آرش_سروری برنامه ساز و مجری شبکه سوم سیما برگزار گردید، در مجموع شش سخنرانی ایراد شد و کارشناسان و سخنرانان رویداد، به بیان راهکارهای عملیاتی برای برطرف ساختن مشکلات و چالش¬ها پرداختند. در خلال این سخنرانی ها، تعدادی از مدیران کسب و کارهای نوپا به بیان #چالشهای_حقوقی خود می پرداختند و تجربه های خود در رابطه با مواجهه با موانع و مشکلات حقوقی را با سایر شرکت کنندگان به اشتراک می گذاشتند. همچنین یک پنل جمعی با محوریت کاستی¬ها و موانع قانون ایران در مسیر رشد #استارتاپ ها و با شرکت جمعی از مشاوران حقوقی و مدیران مطرح و فعال در #اکوسیستم #کارآفرینی کشور برگزار گردید. #legalday2018

profile.ir