همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

گزارش رویداد/ 3 در ابتدای رویداد، دکتر مهدی یوسفی نیا، مدیر روابط عمومی #نوآفرینان ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان و مهمانان همایش، به تبیین اهداف رویداد و معرفی حامیان رویداد پرداخت. #legalday2018

profile.ir