همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 1 نخستین #همایش #حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018، در تاریخ 29 تیرماه توسط #نوآفرینان در سالن همایش های دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این همایش بیش از 250 نفر از مدیران کسب و کارهای نوپا، مدیران حقوقی ش ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 1 نخستین #همایش #حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018، در تاریخ 29 تیرماه توسط #نوآفرینان در سالن همایش های دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این همایش بیش از 250 نفر از مدیران کسب و کارهای نوپا، مدیران حقوقی ش ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 1 نخستین #همایش #حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018، در تاریخ 29 تیرماه توسط #نوآفرینان در سالن همایش های دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این همایش بیش از 250 نفر از مدیران کسب و کارهای نوپا، مدیران حقوقی ش ...

گزارش رویداد/ 1 نخستین #همایش #حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018، در تاریخ 29 تیرماه توسط #نوآفرینان در سالن همایش های دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این همایش بیش از 250 نفر از مدیران کسب و کارهای نوپا، مدیران حقوقی شرکت-های سرمایه گذاری، مدیران اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، فعالان صنفی کسب و کارهای اینترنتی و وکلای فعال در حوزه استارتاپ¬ها شرکت نمودند. محورهای این رویداد بر اساس مهمترین چالش¬های حقوقی موجود در مسیر راه¬اندازی و رشد یک کسب و کار در کشور تدوین شده بود که برخی از مهترین این مشکلات شامل الزامات ثبتی، مجوزها، چارچوب کلی #قراردادها، تفاهم¬نامه¬ها، #تسهیم_سهام، #فیلترینگ، #سرمایه_گذاری و سرمایه پذیری، #مالکیت_فکری، #کپی_رایت #محتوا و #ایده، مالکیت نرم افزار و اصول کلی حل #اختلافات بود. #legalday2018

profile.ir