همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

جهت ثبت نام در رویداد میتوانید به آدرس https://evand.com/events/legalday مراجعه فرمایید. وبسایت رویداد: www.legalday.ir #legalday2018 #حقوقی #استارتاپ #کسب_و_کار #چالش_حقوقی #رویداد #همایش

profile.ir