همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 9 نوبت بعدازظهر رویداد، با #پنل جمعی با عنوان "کاستی¬ها و موانع #قانون ایران در مسیر رشد کسب و کارهای نوپا" آغاز گردید. مدیریت این پنل جمعی را #آرش_برهمند سردبیر ماهنامه #پیوست بر عهده داشت و دکتر #رضا_کلانتری_نژا ...
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 9 نوبت بعدازظهر رویداد، با #پنل جمعی با عنوان "کاستی¬ها و موانع #قانون ایران در مسیر رشد کسب و کارهای نوپا" آغاز گردید. مدیریت این پنل جمعی را #آرش_برهمند سردبیر ماهنامه #پیوست بر عهده داشت و دکتر #رضا_کلانتری_نژا ...

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل: گزارش رویداد/ 9 نوبت بعدازظهر رویداد، با #پنل جمعی با عنوان "کاستی¬ها و موانع #قانون ایران در مسیر رشد کسب و کارهای نوپا" آغاز گردید. مدیریت این پنل جمعی را #آرش_برهمند سردبیر ماهنامه #پیوست بر عهده داشت و دکتر #رضا_کلانتری_نژا ...

گزارش رویداد/ 9 نوبت بعدازظهر رویداد، با #پنل جمعی با عنوان "کاستی¬ها و موانع #قانون ایران در مسیر رشد کسب و کارهای نوپا" آغاز گردید. مدیریت این پنل جمعی را #آرش_برهمند سردبیر ماهنامه #پیوست بر عهده داشت و دکتر #رضا_کلانتری_نژاد مدیر شتابدهنده #شزان، #کاوه_یزدی_فرد مدیر سابق عملیات #آواتک، ناصر غانم¬زاده مدیر صندوق سرمایه گذاری #اپاتان، #محمد_یونسی مشاور #حقوقی بانک انصار و صندوق سرمایه گذاری بهمن، #هنگامه_عسکری وکیل و مشاور کسب و کارهای نوپا و #امیر_سپاهی مشاور حقوقی #کافه_بازار از اعضای پنل بودند. از مهمترین موضوعاتی که در این پنل مورد بررسی قرار گرفت، لزوم بهره¬گیری از مشاوره حقوقی و بایسته¬های حقوقی راه¬اندازی یک کسب و کار بر اساس قوانین ایران بود. همچنین موضوع #فیلترینگ و تاثیر آن بر کسب و کارهای اینترنتی از دیگر موضوعات مطرح شده در این پنل بود. #legalday2018

profile.ir