همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

گزارش رویداد/ 13 در ادامه #رویداد، #علی_حاجی_محمدی مدیرعامل #همیاروردپرس به بیان #مشکلات و #چالش های #حقوقی خود در زمینه رعایت نشدن قانون #کپی_رایت در ایران پرداخت. #legalday2018

profile.ir