همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا Legal Day 2018 در شبکه اجتماعی پروفایل

گزارش رویداد/ 12 پس از سخنرانی دکتر کدیور، #استارتاپ #دادسان که در #شتابدهنده #فینوا مستقر است به بیان خدمات خود پرداخت و سپس شرکت کنندگان در یک بازه زمانی 45 دقیقه ای به استراحت و #شبکه_سازی پرداختند. #legalday2018

profile.ir