ثبت نام ورود
کسری نجفی
اطلاعات علاقه مندی کاربر وجود ندارد.

بیـوگـرافی

ساکن تهران. شاغل در شرکت فراکاو (ورزش سه، انتن، ...)