• #مابک اولین رویداد خود را در ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار کرد. تقریباً همه از وقتی که برای شرکت کردن در آن سپری کردند، راضی بودند. بی‌تردید همراهی خیلی از بازیگران اصلی و #تصمیم_گیران کلیدی در کشور این موفقیت ر

  دیدن بیشتر
 • سلامت: #مابک #علم: #مشاهده، #حدس، #فرضیه، #آزمون، #استنباط، #اجرا، #خطا و #بازنگری است. اگر این #بازنگری_ها به شکل #نظام_یافته‌ای #هدایت شوند، #تعالی، #جهان_شمول می‌شود و تمامی این‌ها موجب ایجاد بستری

  دیدن بیشتر
 • کیمیا: #مابک در اینجا ما با موضوع #انسان، #نمادی از #کیمیا و بزرگ‌ترین #استثنا سر و کار داریم. عاملی که منجر به #خلق #راهکارها و #ایده_ها است. انسان در قالب #ارتباطات خود با جهان پیرامون می‌تواند #اثر

  دیدن بیشتر
 • زمین: #مابک #نظم زندگی بر روی #زمین را تصور کنید، #تغییرات_اقلیمی، کم شدن #منابع_تجدید_ناپذیر، #حوادث_طبیعی، #آلودگی_هوا و..... به سرعت درحال رخ دادن هستند. اینک وقت ایجاد یک #تغییر_کلی در این #سامانه

  دیدن بیشتر
 • تکنولوژی: #مابک #علوم_پایه و #مهندسی، #علوم_پزشکی و #پیراپزشکی، #علوم_انسانی و #هنر اجزای یک #سیستم هستند. ما به دنبال #تشکیل یک #شبکه از #تکنولوژیست‌هایی هستیم که قادرند، با استفاده از #ارتباط‌های مو

  دیدن بیشتر
 • شهرپایدار: #مابک اخیرا #مشاهدات، ما را به این استنتاج می‌کشاند که زندگی #شهری درحال #رشد است. باور این مشاهدات ممکن است ما را از زمینه‌های دیگر غافل کند. چرا که به لطف #پیشرفت‌های سریع و #واقعیت افزو

  دیدن بیشتر
 • #مابک: #متخصصین_ایرانی_بازگشته_به_کشور ما به دنبال #ارزش نهادن، برقرای تعادل و #ارتباط بین دو جایگاه هستیم: #تولیدکننده_ایده و مصرف‌کننده (#سرمایه_گذار) آن. یکی از راه‌های برقراری این ارتباط ایجاد #ش

  دیدن بیشتر