ثبت نام ورود
موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

درباره

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) یک موسسه خدمات اجتماعی در زمینه انتقال دانش و تجربه متخصصان ایرانی خارج از کشور به میهن است که با تعریف راهکارهای b2b و b2g بر مبنای ارتباط‌های انسانی ایفای نقش می‌نماید. برگزاری کارگاه‌های تخصصی، سمینارها و سخنرانی‌ها، تعریف پروژه‌های همکاری علمی، ایجاد ارتباط‌های بین‌المللی و ... از جمله فعالیت‌های ایران‌نالج است.