ثبت نام ورود
حامد گل جان اکبری
اطلاعات علاقه مندی کاربر وجود ندارد.

بیـوگـرافی

من حامد یک فروردینی هستم عاشق خانواده،سفر و البته مثل اکثر پسرها ماشین هستم یکی از بهترین مشاورها در زندگیم همسرم بوده و ازش سپاسگزارم در حال حاضر بهبود دهنده و طراح تجربه ی کاربری دارای روابط عمومی بالا و مشتاق به کارهای تیمی دغدغه ی اصلی من ایجاد عدالت هست

تجـربیات شغـلی

 • شرکت داده ورزی سداد
 • شرکت داده ورزی سداد
 • شرکت داده ورزی سداد
 • شرکت داده ورزی سداد
 • شرکت داده ورزی سداد
 • شرکت نوین پرداز
 • روزنامه فناوران اطلاعات

تحصیلات

 • دوسنت(مرکز تخصصی آموزش مهارت های تجربه کاربری در ایران) کارشناسی تجربه کاربری
 • موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غزالی - قزوین کارشناسی مهندسی نرم افزار
 • دانشگاه آزاد قزوین کاردانی مهندسی نرم افزار

مهارت‌های تخصصی

 • ux specialist
 • usability test
 • axure
 • adobe XD
 • MCITP
 • figma
 • photoshop
 • optimal workshop
 • تحلیل داده
 • agile,scrum,scrum master
 • مدیریت شبکه