تصویر پروفایل ابراهیم عماد
ابراهیم عماد

ابراهیم عماد

متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

ساکن در پاریس, فرانسه

» متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه » مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی حقوقی اساسی و معاهداتی توسعه پایدار » بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار (در فرانسه) » محقق سابق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه » قاضی سابق دادگستری (تا سال 1369) http://ebrahimemad.net/emad-fa.html http://aceidd.com/fa/emad-fa.html

برچسب‌ها

 • پژوهشگر
 • متخصص
 • مشاور
 • تحلیلگر
 • محقق
 • مدرس
 • مترجم
 • کارشناس
 • فعالیت_های_اجتماعی
 • کارآفرینی
 • اقتصاد
 • قاضی
 • مدیریت
 • مدیر_عامل

تجـربیات شغـلی

 • مدیر عامل - بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن در فعالیتهای حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی - انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار

تحصیلات دانشگاهی

 • دکترا متخصص «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه» در دانشگاه پاریس 5 (رنه دکارت)