تصویر پروفایل محمدرضا آسایش پور
محمدرضا آسایش پور

محمدرضا آسایش پور

انبار آسایش پور

ساکن در تهران

با سلام من محمدرضا آسایش پور مدیر انبار کانتینری آسایش پور هسنم

تجـربیات شغـلی

  • ریس هیت مدیره در بندرعباس
  • مدیر عامل در تهران

تحصیلات دانشگاهی

  • کاردانی مدیریت بازرکانی در مدیریت بازرکانی

مهارت های تخصصی

  • حمل و نقل
  • انبارداری و دپوی کالا