ثبت نام ورود
محمدرضا آسایش پور
اطلاعات علاقه مندی کاربر وجود ندارد.

بیـوگـرافی

با سلام من محمدرضا آسایش پور مدیر انبار کانتینری آسایش پور هسنم

تجـربیات شغـلی

  • تهران
  • بندرعباس

تحصیلات

  • مدیریت بازرکانی کاردانی مدیریت بازرکانی

مهارت‌های تخصصی

  • حمل و نقل
  • انبارداری و دپوی کالا