• ادتریس یک پلتفرم اتریبیوشن و انالیتیکس اپلیکیشن است که به عنوان واسط بین اپلیکیشنها و تبلیغ دهنده ها قرار می گیرد، یکی از اساسی ترین نیازهای اپلیکیشن ها و بخش مارکتینگ اپ ها، اتریبیوت کردن کاربران و د

    دیدن بیشتر
  • پلتفرم ها و دنیای تکنولوژی یک اصل اساسی و قابل قبول در بازار رقابت امروزه تبلیغات درست و برپایه قواعد است . بخصوص در بازار اپلیکیشنها و محصولات تکنولوژی که رقابت بسیار عجیبی بالا گرفته است . در این بی

    دیدن بیشتر
  • بعنوان یک صاحب اپلیکیشن برای رصد تبلیغات گیرنده ها چه می کنید؟ چگونه گزارش واقعی از آنها دریافت می کنید؟رفتار کاربر را چگونه رصد می کنید؟ کدام کمپین تبلیغاتی برای شما موثرتر بوده و بیشترین میزان جذب ک

    دیدن بیشتر