شبکه اجتماعی پروفایل

اباذر شرکت در شبکه اجتماعی پروفایل: نقشه‌ی ذهن چیست؟ نقشه‌ی ذهن آخرین ابزار سازمان‌دهی شده برای فکر کردن و یادگیری است. نقشه‌ی ذهن ساده‌ترین راهی است که با آن می‌توانید اطلاعات را وارد مغزتان کنید و هر موقع خواستید، از مغزتان خارج کنید. این وسیله یک ابزار موثر و سازنده برای یادگیری است که می‌توا ...

نقشه‌ی ذهن چیست؟ نقشه‌ی ذهن آخرین ابزار سازمان‌دهی شده برای فکر کردن و یادگیری است. نقشه‌ی ذهن ساده‌ترین راهی است که با آن می‌توانید اطلاعات را وارد مغزتان کنید و هر موقع خواستید، از مغزتان خارج کنید. این وسیله یک ابزار موثر و سازنده برای یادگیری است که می‌تواند از نظر نوشتاری به فکرهای شما سروسامان بدهد. کتاب: نقشه ذهن نویسنده: تونی بازن لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/dGYotf #کتاب #به_وقت_کتاب #خلاصه #نکته #نقشه_ذهن #ابزار #سازمان_دهی

profile.ir