• شايستگان يك دوستى پايدار کیفیت و کمیت منطق، اخلاق، معرفت و حتی مهر و محبت انسان‌ها را می‌توانیم در شرایط مختلف ارزش گذاری کنیم. گاهی برخی افراد، فقط با بهانه‌ای ساده به موجب یک اتفاق یا حتی اختلاف نظر

  دیدن بیشتر
 • ماتریس فعالیت‌های مهم - فوری ⏱ احتمالاً بسیار پیش آمده که برای انجام کاری، فرصت بسیار محدودی را پیش روی خود می‌بینیم، و این اتفاق باعث از دست رفتن تمرکزمان و ایجاد استرس می‌شود. 📆 بهترین راه برای ج

  دیدن بیشتر
 • وقتی درگیر فرایند تصمیم‌گیری می شویم 1️⃣ زمانی ما در تصمیم‌گیری دچار چالش می‌شویم که در کنار منافعی که از موضوع مورد تصمیم در ذهن داریم، انجام آن را با اهداف، خواسته‌ها و ایدئولوژی‌هایمان مغایر می‌دان

  دیدن بیشتر
 • اجازه دهیم که به بعضی درخواست‌ها "نه" بگوییم بعضی از ما فکر می‌کنیم اگر می‌توانیم کاری را انجام دهیم، باید آن را انجام دهیم و در پاسخ به درخواست‌هایی که از ما برای انجام کاری می‌شود همواره "بله" می‌گو

  دیدن بیشتر
 • "نه" گفتن - وقتی به تمدن‌های بزرگ تاریخی نگاه می‌کنم، می‌بینم که اکثرشان (اگر نگویم همه‌ی‌ آن‌ها) با یک "نه" متحول شده یا به وجود آمده‌اند؛ با "نه" گفتن به شخص، ایدئولوژی یا وضعیت موجود. - وقتی به ا

  دیدن بیشتر
 • شاد زیستن - شادکامی ما انسان‌ها همواره در حال تفکر و فعالیت برای ایجاد زندگی‌ای شاد و به دور از دغدغه‌ها هستیم. شاید شعار‌گونه باشد ولی تجربه‌ی انسان‌های موفق نشان داده که با پیروی از چند گام ساده، م

  دیدن بیشتر
 • بی‌اعتنایی دنیای امروز ما دنیای زهرها و پادزهرهاست یا به بیانی دیگر دنیای ویروس‌ها و آنتی‌ویروس‌ها. ذهن ما نیز گاهی به ویروس‌ها دچار می‌شود و باید به دنبال راه چاره باشیم. افکار‌ِ منفی، ویروس‌های ذهن

  دیدن بیشتر
 • تعریف دوباره‌ی شانس حقیقتی وجود دارد و آن این‌که: بدشانسی را "ما" می‌آوریم و خوش‌شانسی از آن "دیگران" است، واقعا چند بار از عبارت خوش‌شانس برای خودمان استفاده کرده‌ایم؟ هرگاه رخدادی برای ما اتفاق می‌ا

  دیدن بیشتر
 • متقاعد‌سازی چیست؟ متقاعد‌سازی هدف نهایی همه‌ی ارتباطات انسانی است. ما همواره ارتباط برقرار می‌کنیم، با کسب مهارت‌های ارتباطی سعی در برقراری ارتباط موثر می‌نماییم تا درنهایت پیام‌مان را آن‌گونه که خود

  دیدن بیشتر
 • عادات ما خالق آینده‌ی ما هستند قطعا شنیده‌ایم یا حتی خودمان به‌کار برده‌ایم که فلان فعالیت یا رفتار را نمی‌توانم انجام دهم یا تمرکز برای انجامش را ندارم، چون رفتار دیگری عادت من شده است. این عادت چیس

  دیدن بیشتر
 • آنچه به خود می‌گوییم، به حقیقت می‌پیوندد افرادی که خود را یاری دهنده، با کفایت و دارای توانایی بالا در ارتباط با مردم می‌دانند، کاملا نسبت به افرادی که خود را کم حرف به‌حساب می‌آورند و مطالب چندانی بر

  دیدن بیشتر
 • بازاریابی مقاصد گردشگری اینکه چرا مردم به سفر می‌روند و اینکه چرا مکان مشخصی را برای سفر انتخاب می‌کنند، دو مقوله‌ی کاملا متفاوت است. در پاسخ به پرسش نخست، ارضا خواسته‌ها و نیازهای انگیزشی افراد ملاک

  دیدن بیشتر
 • انتخاب اطرافیان‌مان استانداردهای ما را انسان‌هایی بالا یا پایین می‌کنند که انتخاب می‌کنیم در کنارمان باشند. ما می‌توانیم تبدیل شویم به بهترینی که در توان‌مان هست یا به نسخه‌ای بسیار پایین‌تر از خود وا

  دیدن بیشتر