شبکه اجتماعی پروفایل

اباذر شرکت در شبکه اجتماعی پروفایل: ساختار نقشه‌های ذهن همه‌ی نقشه‌های ذهن نقاط مشترکی دارند. در همه‌ی آنها از رنگ استفاده شده است. همه‌ی آنها یک ساختار طبیعی دارند که در آن از مرکز تصویر شاخه‌هایی منشعب می‌شود. در همه‌ی آنها از خطوط، سمبل‌ها و کلمات و تصاویری استفاده شده است که بر اساس قوانین س ...

ساختار نقشه‌های ذهن همه‌ی نقشه‌های ذهن نقاط مشترکی دارند. در همه‌ی آنها از رنگ استفاده شده است. همه‌ی آنها یک ساختار طبیعی دارند که در آن از مرکز تصویر شاخه‌هایی منشعب می‌شود. در همه‌ی آنها از خطوط، سمبل‌ها و کلمات و تصاویری استفاده شده است که بر اساس قوانین ساده و اصلی طبیعت رسم شده‌اند. قوانینی که با مغز ما هماهنگی دارند. با یک نقشه‌ی ذهن، فهرستی از اطلاعات سخت و پیچیده می‌تواند به یک شکل هندسی رنگی، منظم و قابل حفظ کردن تبدیل شود. این شکل هندسی در همان جهتی که عملکرد مغز ماست عمل خواهد کرد. کتاب: نقشه ذهن نویسنده: تونی بازن لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/y9cJcg #کتاب #به_وقت_کتاب #خلاصه #نکته #نقشه_ذهن

profile.ir