شبکه اجتماعی پروفایل

اباذر شرکت در شبکه اجتماعی پروفایل: نفع شخصی خائنانه‌ترین خیانت‌ها، آن‌هایی هستند که وقتی یک جلیقه‌ی نجات در کمد آویزان است، به خودمان دروغ می‌گوییم که احتمالا اندازه‌ی کسی که دارد غرق می‌شود، نیست. این‌جوری است که نزول می‌کنیم و همین‌طور که به قعر می‌رویم، تقصیر همه‌ی مشکلات دنیا را می‌اندازیم ...

نفع شخصی خائنانه‌ترین خیانت‌ها، آن‌هایی هستند که وقتی یک جلیقه‌ی نجات در کمد آویزان است، به خودمان دروغ می‌گوییم که احتمالا اندازه‌ی کسی که دارد غرق می‌شود، نیست. این‌جوری است که نزول می‌کنیم و همین‌طور که به قعر می‌رویم، تقصیر همه‌ی مشکلات دنیا را می‌اندازیم گردن استعمار و کاپیتالیسم و شرکت‌های چند‌ملیتی و سفید‌پوست احمق و آمریکا. ولی لازم نیست برای تقصیر اسم خاص درست کنیم. نفع شخصی: ریشه‌ی سقوط ما همین است، در اتاق هیئت مدیره و اتاق جنگ هم شروع نمی‌شود، در خانه آغاز می‌شود. کتاب: جزء از کل نوشته‌ی: استیو تولتز ترجمه‌ی:‌پیمان خاکسار لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/DxlJAO #کتاب #به_وقت_کتاب #خلاصه #نکته #نفع_شخصی

profile.ir