تصویر پروفایل ابرخرید
ابرخرید

ابرخرید

فروشگاه ساز

ابرخرید؛ فروشگاه سازی رایگان می باشد ؛ که می توانید فروشگاه برخط(آنلاین)، محصول های مجازی(فایل)، خود را ثبت و مدیریت نمائید.

برچسب‌ها

 • ساده
 • نوآوری
 • توجه_ویژه_به_مشتری
 • پایداری_در_کیفیت
 • درک_کیفیت
 • همیشه_در_ارتباط
 • اطلاع_رسانی_به_موقع
 • اعمال_منظم
 • تشویق_به_رشد
 • تعهد_به_کارکنان
 • تعهد_به_مشتریان
 • تفکر_تیمی
 • توان_علمی
 • نحوه_درک_درست_مشتریان
 • پشتیبانی_آنلاین
 • کارکنان_پاسخگو