شبکه اجتماعی متخصصین ایرانی پروفایل

استارتاپ پروفایل با هدف هم افزایی در فعالیت های تخصصی و اجتماعی کاربران و کسب و کارهای ایرانی یک سال پیش شروع بکار کرد. این استارتاپ که با سرویس کارت ویزیت آنلاین شروع بکار کرده بود قدم به قدم تکمیل شد تا به امروز که تبدیل به یک شبکه اجتماعی کامل شده و با ارئه امکاناتی منحصر بفرد بستری برای معرفی و تعامل میان متخصصین ایجاد نموده.

اما ماموریت پروفایل به اینجا ختم نخواهد شد و در مراحل بعد همزمان با توسعه پلتفرم سرویس های برنامه نویسان و کسب و کارها معرفی خواهند شد.